Particulier nieuws
Zakelijk nieuws

Premies arbeidsongeschiktheidsverzekeringen licht lager

Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering krijg je als ondernemer een uitkering als je arbeidsongeschikt raakt. Veel mensen kiezen er wel voor om het risico van overlijden af te dekken, maar slaan arbeidsongeschiktheid over. Vreemd, aangezien de kans op arbeidsongeschiktheid groter is op jongere leeftijd. Dit jaar is de gemiddelde premie van de arbeidsongeschiktheidsverzekering licht gedaald. Wellicht het goede moment om er één af te sluiten. 

Uit data van Moneyview blijkt dat de tarieven voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) afgelopen jaar gedaald zijn. Een trendbreuk aangezien de premie van 2019 tot 2021 juist toenamen. Intussen zijn de tarieven gedaald tot vijf procent, afhankelijk van het soort arbeidsongeschiktheid.

Mogelijk komt de daling door de verandering in het productaanbod. Zo zijn enkele AOV's van de markt gehaald door verzekeraars. Volgens MoneyView is er nog geen sprake van een trend omdat de daling over de hele breedte van de markt nog niet structureel is.

Combinatietarief interessanter voor jonge ondernemers
Bij het afsluiten van een AOV kun je kiezen tussen een standaard tarief en een combinatietarief. Bij een combinatietarief is de premie bij aanvang lager, maar stijgt deze ieder jaar op basis van leeftijd. Dit tarief wordt daarom veel gekozen door jonge ondernemers. Ondernemers ouder dan veertig jaar kiezen doorgaans eerder voor het standaardtarief waarbij de premie vaststaat.

Premie laten sluimeren als bedrijf stil ligt
De corona pandemie heeft duidelijk laten zien dat het staken van bedrijfsactiviteiten noodzakelijk kan zijn. Het (gedwongen) tijdelijk sluiten van je onderneming kan forse impact hebben op je inkomen. Wanneer je thuis komt te zitten is de kans op arbeidsongeschiktheid kleiner. Zeg de AOV niet te snel op. Hiermee voorkom je dat je, mocht je de verzekering toch weer willen afsluiten, opnieuw een medische keuringsproces moet doorlopen. Een oplossing hiervoor is de sluimerdekking.

Met een sluimerdekking kun je tijdelijk je AOV opschorten of stopzetten. Dit kan voor maximaal twaalf maanden. In veel gevallen betaal je gedurende deze periode een stuk minder premie. Wanneer je de AOV weer wilt laten ingaan, hoef je niet opnieuw medisch gekeurd te worden. Hoeveel premie je betaalt tijdens de deze sluimer periode verschilt sterk per verzekeraar.

Voorlopige dekking tijdens acceptatieproces AOV
Een AOV kun je niet zomaar afsluiten, zoals bijvoorbeeld een inboedelverzekering. Aan een AOV gaat er een uitgebreid acceptatieproces vooraf. Meestal gaat dit gepaard met een medische keuring. Tussen de aanvraag en de acceptatie zit dus een periode waarin je wel arbeidsongeschikt kan raken. Tijdens deze periode geldt vaak een voorlopige dekking. Bij bijna alle verzekeraars is alleen arbeidsongeschiktheid als gevolg van een ongeluk gedekt, al hanteren sommige verzekeraars wel een lager dekkingstarief.

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering biedt uitkomst als je minder inkomen hebt door een ongeval of langdurige ziekte. Wat voor soort AOV het beste bij jou past is afhankelijk van veel verschillende factoren. Onze adviseurs kunnen je helpen bij het afsluiten van een passende verzekering. Via onderstaand formulier neem je vrijblijvend contact met hen op.

Meer weten of persoonlijk advies?

Persoonsgegevens
 ,  Aanpassen?
Opzoeken adres gegevens mislukt Handmatig invoeren?
Vraag/opmerking

Eijgendaal & van Romondt (EVR) maakt gebruik van cookies op haar website Accepteren Meer informatie