Particulier nieuws
Zakelijk nieuws

Prinsjesdag 2022: maatregelen voor zakelijk Nederland

Veel ondernemers zien de lasten hard stijgen in deze energiecrisis. Op Prinsjesdag zijn hiervoor geen concrete maatregelen aangekondigd. Wel wordt met energiemaatschappijen gezocht naar een oplossing. Welke maatregelen zijn wel bekend gemaakt? We zetten de belangrijkste op een rij.

Tarief vennootschapsbelasting gaat omhoog
Vanaf 2023 gaan ondernemingen eerder het hoge tarief voor vennootschapsbelasting betalen. Nu ligt de grens voor het lage tarief op € 395.000. Volgend jaar wordt de grens verlaagd naar € 200.000. Het lage belastingtarief gaat daarnaast omhoog van 15 naar 19 procent. Het percentage voor het hoge tarief blijft ongewijzigd.

Zelfstandigen aftrek versneld afgebouwd
Sinds 2020 wordt de zelfstandigenaftrek jaarlijks stapsgewijs verlaagd. Het kabinet is van plan om de afbouw vanaf 2023 drastisch te versnellen. Zo wordt het maximaal aftrekbare bedrag € 900 in 2027. Oorspronkelijk zou het eindpunt pas in 2036 worden bereikt, met een hoger aftrekbaar bedrag (€ 3.240). In 2023 bedraagt de aftrek € 5.030. De afbouw wordt wel gecompenseerd via de hogere arbeidskorting. Aan de startersaftrek wordt niets gewijzigd.

Verhoging arbeidskorting
De arbeidskorting wordt verhoogd naar € 5.052 (is nu € 4.260). Verdien je volgend jaar meer dan € 37.626? In dat geval wordt de arbeidskorting met 6,51 procent afgebouwd. De afbouwing gaat in 2023 sneller dan de huidige 5,86 procent.

Minimumloon stijgt met 10%
In 2023 wordt het minimumloon met 10% verhoogd.

Belasting op vermogen stijgt
De belasting op vermogen stijgt in de komende jaren met stappen van 1 procent van 31 naar 34 procent in 2025. Deze belasting betaal je over zaken als spaargeld, aandelen en andere investeringen. Vanaf 2026 wordt er waarschijnlijk overgestapt op een nieuw belastingstelsel in box 3.

Excessief lenen tegen gaan
Op 13 september heeft de Tweede Kamer een wet aangenomen die het excessief lenen door aandeelhouders bij de eigen onderneming tegen moet gaan. Nu is het vaak interessanter om geld te lenen uit de bv, in plaats van dividend of loon uit te keren. Inkomstenbelasting in box 2 kan zo mogelijk worden uitgesteld of voorkomen. Vanaf 2023 moeten aanmerkelijkbelanghouders inkomstenbelasting in box 2 betalen wanneer ze meer dan € 700.000 lenen bij hun bv. De belasting van 26,9% wordt alleen gerekend boven dit drempelbedrag. Onder voorwaarden geldt wel een uitzondering voor nieuwe leningen die gebruikt worden voor de financiering van een eigen woning.

Gebruikelijkloonregeling wordt aangepast
Voor het gebruikelijkloonregeling van een groot-aandeelhouder (dga) wordt een loon bepaald dat normaal is voor het niveau en de duur van de arbeid. Het loon waar vanuit wordt gegaan moet minimaal het hoogste bedrag zijn van één van het volgende:

  • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking
  • Het loon van de meestverdienende werknemer bij de vennootschap of van de meestverdienende werknemer van een verbonden vennootschap van de werkgever
  • Minstens € 48.000

Bij de eerste criterium geldt er nu een 25% doelmatigheidsmarge. Deze wordt mogelijk in 2023 afgeschaft. Het doel van de maatregel is om de belasting op inkomen van ondernemers en werknemers in loondienst gelijk te trekken.

Overdrachtsbelasting beleggers gaat omhoog
Koop je een woning waar je niet zelf in gaat wonen, dan betaal je op dit moment 8 procent overdrachtsbelasting. Volgend jaar stijgt dit tarief naar 10,4 procent. Hiermee wordt de drempel voor investeerders in woningen groter.

Belastingkorting op benzine en diesel
Afgelopen april is de accijns op benzine en diesel verlaagt. Dit scheelt respectievelijk 17 en 11 cent per liter. Tot juli volgend jaar blijft deze korting van kracht. Daarna wordt deze accijnsverlaging langzaam afgebouwd. Hier heb je zowel zakelijk als privé profijt van.

De plannen uit de miljoenennota zijn nog niet definitief. De Eerste en Tweede Kamer moeten er nog over stemmen. Daarnaast wordt in de politiek gesproken over steun aan ondernemingen die geconfronteerd worden met hoge energieprijzen. Kortom, wordt vervolgd.

Meer weten of persoonlijk advies?

Persoonsgegevens
 ,  Aanpassen?
Opzoeken adres gegevens mislukt Handmatig invoeren?
Vraag/opmerking

Eijgendaal & van Romondt (EVR) maakt gebruik van cookies op haar website Accepteren Meer informatie