Particulier nieuws
Zakelijk nieuws

De arbeidsinspectie controleert RI&E en arbo contract

De Nederlandse Arbeidsinspectie heeft brieven verzonden in verband met de controle van de aanwezigheid van de wettelijk verplichte documenten voor de Risico- Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E).

De verplichte documenten zijn:

  • RI&E / Inventariseren en vastleggen mogelijke arbeidsrisico’s;
  • plan van Aanpak / Maatregelen voor een gerichte aanpak van de arbeidsrisico’s;
  • basiscontract / Iedere werkgever moet beschikken over een eigen overeenkomst met een arbodienst of bedrijfsarts: het basiscontract;


Wanneer heb je als werkgever een RI&E nodig?

Heb je per week meer dan 40 uur personeel in dienst, dan ben je wettelijk verplicht een RI&E uit te
voeren. Het aantal uur is het totaal van alle werkuren van al je werknemers per week.
Heb je minder dan 40 uur personeel in dienst, dan volstaat een Checklist Gezondheidsrisico’s. Dit is een verkorte versie van de RI&E.

Wie voert de RI&E uit?
Je kunt de RI&E zelf uitvoeren of een deskundige inschakelen. De arbdodienst helpt je hierbij of de branche organisatie waarbij je bent aangesloten. De RI&E moet actueel zijn en blijven. Als de omstandigheden in jouw bedrijf veranderen, moet je de RI&E dus opnieuw uitvoeren.

Wie toetst de RI&E?
Jouw gecertificeerde arbodienst toetst jouw RI&E. Je bent vrijgesteld van toetsing als:

  • je minder dan 25 werknemers in dienst hebt (alle vestigingen samen);
  • je voor het opstellen van de RI&E gebruik maakt van een branchespecifiek RI&E-instrument.
    Voorwaarde is dat deze is gekeurd door de sociale partners en een gecertificeerde arbodeskundige. En jouw bedrijf moet vallen onder de betreffende branche.

Op www.rie.nl vind je meer informatie. Of neem contact op met ons kantoor.

Meer weten of persoonlijk advies?

Persoonsgegevens
 ,  Aanpassen?
Opzoeken adres gegevens mislukt Handmatig invoeren?
Vraag/opmerking

Eijgendaal & van Romondt (EVR) maakt gebruik van cookies op haar website Accepteren Meer informatie