Particulier nieuws
Zakelijk nieuws

Bezwaar BKR-registratie in 5 stappen

Een registratie bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) kan het afsluiten van een hypotheek of andere lening lastiger of zelfs onmogelijk maken. Zeker wanneer het om een negatieve registratie gaat. In sommige situaties kun je ervoor zorgen dat er een streep door de BKR-melding gaat, of dat deze wordt aangepast. Volg hiervoor de stappen in deze blog.

Leningen boven de €250 die langer dan een maand lopen, worden geregistreerd bij het BKR. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor een mobiele telefoon op afbetaling. Houd je je aan de afspraken, dan heb je een positieve registratie. Dit toont aan dat je verantwoordelijk omgaat met je leningen. Bij betalingsachterstanden van meer dan twee maanden krijg je een negatieve registratie.

BKR-registratie blijft vijf jaar zichtbaar
Zelfs als je je lening volledig hebt afgelost, blijft de registratie nog vijf jaar zichtbaar. Dit geldt ook voor eventuele codes die aangeven dat je een betalingsachterstand had in het verleden. Dit systeem is bedoeld om kredietverstrekkers te waarschuwen voor mogelijke risico's.

Waarom een negatieve BKR-registratie verwijderen?
Een negatieve registratie kan het afsluiten van een nieuwe lening of hypotheek lastiger of zelfs onmogelijk maken. Wil je de registratie laten verwijderen of aanpassen? Dan moet je zelf actie ondernemen.

Stappenplan om een BKR-registratie te verwijderen
1. Vraag je BKR-overzicht op
Begin met het opvragen van je BKR-registraties via de BKR-website. Dit is gratis en eenvoudig zelf te doen. Bekijk meteen welke coderingen aan jouw registratie gekoppeld zijn en of deze terecht zijn volgens de regels van het BKR. Elke codering heeft een specifieke betekenis.

2. Controleer op fouten
Controleer of er fouten zijn gemaakt, zoals verkeerde datums of niet correcte hoogte van je leningen. Een fout kan soms het verwijderen van een registratie makkelijker maken.

3. Onderbouw je kredietwaardigheid
Breng je huidige financiële situatie in kaart. Maak een overzicht van je inkomen, vaste lasten en vermogen. Heb je zicht op loonsverhoging, een vast contract of zijn er andere positieve vooruitzichten? Neem dit mee in je communicatie.

4. Onderzoek de jurisprudentie
Bekijk eerdere rechterlijke uitspraken van rechters over vergelijkbare gevallen, bijvoorbeeld op uitspraken.rechtspraak.nl. Dit kan inzicht geven in de kans van slagen van je verzoek. Probeer ook te bedenken in hoeverre jouw belang opweegt tegen het belang van de kredietregistratie. Dit is een belangrijke factor bij eerdere juridische uitspraken geweest.

5. Stel een bezwaarschrift op en verstuur deze naar de geldverstrekker
Gebruik de informatie uit de eerdere stappen om een feitelijk onderbouwd bezwaarschrift op te stellen. Vermijd sentimentele verhalen en focus op feiten en bewijzen. Stuur je uiteindelijke bezwaarschrift naar de kredietverstrekker en niet naar het BKR. Het BKR beheert alleen het register, maar de kredietverstrekker bepaalt de registratie.

Afwijzing? Onderneem eventueel verdere stappen
Wordt je verzoek afgewezen of ontvang je geen reactie, dan kun je een klacht indienen bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Je kunt ook naar de rechter stappen, maar dit is kostbaar, tijdrovend en weegt vaak niet op tegen de voordelen.

Het verwijderen van een negatieve BKR-registratie is niet eenvoudig en lukt niet in iedere situatie. Een goede voorbereiding maakt de kans op slagen wel groter. Volg de stappen en overweeg advies in te winnen als je er zelf niet uitkomt.

 

Meer weten of persoonlijk advies?

Persoonsgegevens
 ,  Aanpassen?
Opzoeken adres gegevens mislukt Handmatig invoeren?
Vraag/opmerking

Eijgendaal & van Romondt (EVR) maakt gebruik van cookies op haar website Accepteren Meer informatie